YAXALAMAQ

I. f. 1. to collar (d.), to take* by the scruff of the neck (d.); küçədə ~ to collar in the street; 2. to overtake* (d.) to catch* (d.); qəflətən ~ to take* by surprise; Tufan bizi meşədə yaxaladı We were overtaken / caught by the storm in the forest

II. f. (qabı, paltarı və s.) to rinse (d.); (boğazı) to gargle (d.); döşəkağını ~ to rinse linen; ağzını ~ to rinse out one’s mouth; Ağzını yaxala Rinse your mouth

YAXA
YAXALANMAQ

Digər lüğətlərdə