ÖTMƏK

I 1. ÖTMƏK [Qəndab:] Məzahir, qaz ver, o qabaqdakı maşım öt, qoyma irəli keçsin, – deyə səsləndim (B.Bayramov); GERİDƏ BURAXMAQ Ceyran Bəli, – dedi, – bir il sonra məktəbi bitirincə, onu tamamilə geridə buraxacağam (S.Hüseyn); KEÇMƏK Kim ötdü, kim-kimi keçdi; Hektarçıynan düşdü bəhsi (Aşıq Əsəd); QABAQLAMAQ ..üçüncü dolayıdan başıyuxarı iki atlı çapışır. Görək bunları hansı qabaqlayacaq (C.Məmmədquluzadə).

2. ÖTMƏK, KEÇİB GETMƏK, KEÇMƏK, ÖTÜB KEÇMƏK (yanından getmək)

II ötmək bax oxumaq 3

ÖTƏRİ
ÖTRÜ

Digər lüğətlərdə