ÜNSİYYƏT

Ərəbcə üns (ülfət)insan, munis sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÜMMƏT
ÜRCAH

Значение слова в других словарях