ƏHALİ

\[ər. أ آ٘ي \] – Özünün həyat fəaliyyətini müəyyən sosial birliklərin: bütövlükdə bəşəriyyətin, ölkələr qrupunun, ayrı-ayrı ölkələrin, həmin ölkələr daxilində konkret yaşayış sahələrinə qədər müxtəlif məhəlli bölmələr çərçivəsində həyata keçirən insanların məcmusu.
ƏDƏB
ƏHD

Значение слова в других словарях