AĞA

“Hündür”, “yuxarı” deməkdir. Bəzi türk dillərində əkə, yekə şəklində işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

AĞ OLMAQ
AĞABALA

Digər lüğətlərdə