AĞA

Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞ SUNQUR
AĞAC

Значение слова в других словарях