AĞIR

I
прил.
1. тяжёлый:
1) имеющий большой вес. Ağır daş тяжёлый камень, ağır çuval тяжёлый мешок, ağır əlvan ərintilər тяжёлые цветные сплавы, ağır armatur тяжёлая арматура, ağır atletika тяжёлая атлетика, ağır çəkili pəhləvan борец тяжёлого веса
2) ощутимый по весу, имеющий вес и объём больше обычного. Ağır salxımlar тяжёлые гроздья, ağır palto тяжёлое пальто, хим. ağır su тяжёлая вода (вода, отличающаяся более высокой плотностью), ağır metallar тяжёлые металлы (металлы, имеющие удельный вес больше 5 - медь, свинец, цинк, олово и др. ), ağır minerallar тяжёлые минералы, ağır nüvə тяжёлое ядро, ağır hidrogen тяжёлый водород; ağır buludlar тяжёлые тучи
3) грузный, массивный. Ağır bədən тяжёлое тело
4) обременительный, тяжкий, тягостный, трудный, затруднительный. Ağır vergilər тяжёлые поборы, ağır yük тяжёлое бремя, ağır qismət тяжёлая доля, ağır nəticələr тяжёлые последствия, ağır irs тяжёлое наследие, ağır iş тяжёлая работа, ağır vəziyyət тяжёлая обстановка, тяжёлое состояние, ağır gün тяжёлый день, ağır həyat тяжёлая жизнь, ağır illər тяжёлые годы
5) неприятный, неуживчивый. Ağır adam тяжёлый человек, ağır xasiyyət тяжёлый характер
6) мучительный, трудно переносимый. Ağır doğuş тяжёлые роды, ağır yuxu тяжёлый сон, ağır ayrılıq тяжёлая разлука, ağır nəfəs тяжёлое дыхание, ağır inilti тяжёлый стон, ağır dərd тяжёлое горе, ağır cinayət тяжёлое (тяжкое) преступление, ağır cəza тяжёлое наказание, ağır yara тяжёлая рана
7) тягостный, гнетущий, мрачный. Ağır hal тяжёлое состояние, ağır düşüncələr тяжёлые мысли, ağır zəhmət тяжёлый (тяжкий) труд, ağır fikirlər тяжёлые раздумья
8) мощный, сильный. Ağır tank тяжёлый танк, ağır zərbə тяжёлый удар, ağır sənaye тяжёлая индустрия
9) спёртый, душный. Ağır iy тяжёлый запах, ağır hava тяжёлый воздух
10) медленный. Ağır addımlar медленные шаги, ağır hərəkət медленное движение
2. степенный, солидный. Ağır adam степенный человек
3. тяжеловесный (с тяжёлым грузом). Ağır qatar ж.-д. тяжеловесный состав
4. глубокий. Ağır qış yuxusu глубокая зимняя спячка
5. обидный, оскорбительный, неприятный. Ağır söz оскорбительное слово, ağır cavab оскорбительный ответ
II
нареч.
1. тяжело. Ağır yaralanmışdır он тяжело ранен
2. медленно. Ağır hərəkət etmək медленно передвигаться, ağır danışmaq медленно говорить, ağır tərpənmək медленно двигаться
3. трудно. Ağır oxunur трудно читается, ağır həll olunur трудно решается
◊ ağır eşitmək плохо слышать; əli ağırdır тяжёлая рука у кого ; ağır gəlmək kimə nə тяжело переживать что-л. ; ağır oturmaq kimə
1. стоить дорого кому, обойтись дорого, дорого заплатить
2. кончить плохо; ağır oturub-durmaq держать себя степенно, вести себя солидно; ağır otur, batman gəl знай себе цену, знай как вести себя, будь серьёзнее; elə bil üstümdən ağır daş götürüldü как гора с плеч; ağır söz demək kimə наносить, нанести оскорбление кому; ağır cavab vermək отвечать, ответить грубо; ağır itki тяжёлая утрата; ağır yük olmaq kimə быть обузой для кого
AĞINTI
AĞIR-AĞIR

Digər lüğətlərdə