A

A, a

the 1st letter of the Azerbaijani alphabet

A

nid. (Cümlənin əvvəlində işlənərək müraciət bildirir) Hey! Hi!; A yoldaş! Hey! Comrade!

A-ŞƏKİLLİ

Digər lüğətlərdə