ABRINI ƏTƏYİNƏ BÜKMƏK

bərk danlamaq, töhmətləndirmək, biabır etmək; ~ abrını vermək (almaq), abrını tökmək (aparmaq), sıxıb suyunu çıxartmaq, ağ yuyub qara sərmək, üzünün suyunu tökmək, üzünə itin sözünü demək, quru yuyub yaş sərmək.

ABRINI ÇÖLƏ ATMAQ
ABRINI İTƏ ATMAQ