Almaz aləti

qazma baltası və süxurları kəsən alətlərin başlığına möhkəmlik vermək üçün bərkidilmiş texniki almazdan ibarət qurğu.
Ağırlaşdırılmış məhlul
Asfalt, mədən qatranı