ALTDAN-ALTDAN

z. secretly, in secret; in an underhand way; ~ baxmaq to glower (at), to look from under the brows; ~ iş görmək to act secretly / in an underhand way; Cavab vermək əvəzinə, o mənə altdanaltdan baxdı Instead of answering he / she glowered (at me)

ALTDAN
ALTDAN-ÜSTDƏN
OBASTAN VİKİ
Altdan subasma (rütubətlənmə)

Digər lüğətlərdə