ARAMLI

s. quiet, calm, tranquil; patient; ~ olmaq to be* quiet / calm

ARAMLA
ARAMSIZ

Digər lüğətlərdə