AYAQLAMAQ

f. 1. to tread* under foot (d.); to trample down (d.), to tramp (on); (həm də məc.) to defy (d.); qanunu ~ to defy the law; hüququ ~ to violate the rights (of); 2. (çirkləndirmək) to make* dirty (d.) (with one’s feet); palçıq ~ to knead clay

AYAQQABISIZ
AYAQLANMAQ

Digər lüğətlərdə