Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ŞƏBƏDƏ

  rişxənd — masqara — təhqir — istehza

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏ

  qəfəs — barmaqlıq

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏ

  tor

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏ

  məhəccər

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏLİ

  məhəccərli

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏLİ

  qəfəsli — barmaqlı

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏLİ

  torlu

  Tam oxu »
 • ŞƏBNƏM

  bax: şeh

  Tam oxu »
 • ŞƏBNƏMLİ

  bax: şehli

  Tam oxu »
 • ŞƏDİD

  şiddətli — sərt

  Tam oxu »
 • ŞƏDİDLİK

  şiddətlilik — sərtlik

  Tam oxu »
 • ŞƏFA

  sağalma — yaxşılaşma

  Tam oxu »
 • ŞƏFALANMA

  sağalma — yaxşılaşma

  Tam oxu »
 • ŞƏFALANMAQ

  sağalmaq — yaxşılaşmaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFALI

  xeyirli

  Tam oxu »
 • ŞƏFALILIQ

  xeyirxahlıq

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQ

  qızartı — parıltı — işıltı

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQ

  şölə — nur

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQ

  cila — pardaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNMƏ

  işıqlanma

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNMƏ

  parıldama — işıldama — qızarma

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNMƏ

  şölələnmə — nurlanma

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNMƏK

  işıqlanmaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNMƏK

  parıldamaq — işıldamaq — qızarmaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNMƏK

  şölələnmək — nurlanmaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLİ

  parlaq — işıqlı — nurlu

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLİ

  cilalı — pardaqlı

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAF

  aydın — açıq

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAF

  dumduru — tərtəmiz — saf

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLANMA

  durulma — təmizlənmə — saflaşma

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLANMA

  aydınlaşma — açılma

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLANMAQ

  aydınlaşmaq — açılmaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLANMAQ

  durulmaq — təmizlənmək — saflaşmaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLIQ

  aydınlıq — açıqlıq — aşkarlıq

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLIQ

  duruluq — təmizlik — saflıq

  Tam oxu »
 • ŞƏFQƏT

  mərhəmət — rəhm

  Tam oxu »
 • ŞƏFQƏTLİ

  mərhəmətli — rəhmli

  Tam oxu »
 • ŞƏFQƏTLİLİK

  bax: şəfqət

  Tam oxu »
 • ŞƏFQƏTSİZ

  mərhəmətsiz — rəhmsiz — zalım — qəddar — amansız

  Tam oxu »
 • ŞƏFQƏTSİZLİK

  məhrəmətsizlik — rəhmsizlik — insafsızlıq — amansızlıq — zalımlıq — qəddarlıq

  Tam oxu »
 • ŞƏHADƏT

  şahidlik

  Tam oxu »
 • ŞƏHLA

  ala — göy — abı

  Tam oxu »
 • ŞƏHVƏT

  nəfs

  Tam oxu »
 • ŞƏHVƏT

  ehtiras

  Tam oxu »
 • ŞƏHVƏTLİ

  nəfsli

  Tam oxu »
 • ŞƏHVƏTLİ

  ehtiraslı

  Tam oxu »
 • ŞƏHVƏTLİLİK

  nəfslilik

  Tam oxu »
 • ŞƏHVƏTLİLİK

  ehtiraslılıq

  Tam oxu »
 • ŞƏXS

  zat — adam — fərd — nəfər

  Tam oxu »
 • ŞƏXSİ

  xüsusi — fərdi

  Tam oxu »