Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • QÖNÇƏ

  çiçək — gül

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏ

  tumurcuq

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLƏNMƏ

  açılma

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLƏNMƏK

  açılmaq

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLİ

  çiçəkli — güllü

  Tam oxu »
 • QRUP

  dəstə

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞMA

  birləşmə — toplaşma

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞMAQ

  birləşmək — toplaşmaq

  Tam oxu »
 • QU

  sona (quş)

  Tam oxu »
 • QUBAR

  toz

  Tam oxu »
 • QUBAR

  kədər — dərd — qəm — qüssə

  Tam oxu »
 • QUBARLANMA

  kədərlənmə — dərdlənmə — qəmlənmə — qüssələnmə

  Tam oxu »
 • QUBARLANMAQ

  kədərlənmək — dərdlənmək — qəmlənmək — qüssələnmək

  Tam oxu »
 • QUCAQ

  ağuş — qoyun

  Tam oxu »
 • QUCAQLAMA

  yapışma — tutma

  Tam oxu »
 • QUCAQLAMAQ

  yapışmaq — tutmaq

  Tam oxu »
 • QUDURĞAN

  harın — azğın — həyasız — lovğa

  Tam oxu »
 • QUDURĞANLAŞMA

  harınlaşma — həyasızlaşma

  Tam oxu »
 • QUDURĞANLAŞMA

  azğınlaşma — qudurma

  Tam oxu »
 • QUDURĞANLAŞMAQ

  azğınlaşmaq — qudurmaq

  Tam oxu »
 • QUDURĞANLAŞMAQ

  harınlaşmaq — həyasızlaşmaq

  Tam oxu »
 • QUDURĞANLIQ

  azğınlıq — həyasızlıq — lovğalıq — harınlıq

  Tam oxu »
 • QUDURMA

  azğınlaşma — lovğalanma

  Tam oxu »
 • QUDURMA

  coşma — şiddətlənmə

  Tam oxu »
 • QUDURMA

  hiddətlənmə

  Tam oxu »
 • QUDURMAQ

  azğınlaşmaq — lovğalaşmaq

  Tam oxu »
 • QUDURMAQ

  hiddətlənmək

  Tam oxu »
 • QUDURMAQ

  coşmaq — şiddətlənmək

  Tam oxu »
 • QUDUZ

  azğın — zalım — qəddar — qudurğan

  Tam oxu »
 • QUDUZ

  şiddətli — güclü

  Tam oxu »
 • QUDUZLAŞMA

  azğınlaşma — qudurma

  Tam oxu »
 • QUDUZLAŞMAQ

  azğınlaşmaq — qudurmaq

  Tam oxu »
 • QUDUZLUQ

  dəlilik — azğınlıq — vəhşilik — zalımlıq

  Tam oxu »
 • QULAQBATIRAN

  şiddətli — gurultulu

  Tam oxu »
 • QULAQBURMASI

  tənbeh — cəza

  Tam oxu »
 • QULAQLAŞMA

  dalaşma

  Tam oxu »
 • QULAQLAŞMA

  pıçıldaşma — danışma

  Tam oxu »
 • QULAQLAŞMAQ

  dalaşmaq

  Tam oxu »
 • QULAQLAŞMAQ

  pıçıldaşmaq — danışmaq

  Tam oxu »
 • QULAM

  qul — kölə — nökər

  Tam oxu »
 • QULDUR

  yolkəsən

  Tam oxu »
 • QULDURLUQ

  çapqınçılıq — soyğunçuluq

  Tam oxu »
 • QULLUQ

  xidmət — iş — vəzifə

  Tam oxu »
 • QULLUQ

  buyuruq — əmr — tapşırıq

  Tam oxu »
 • QULLUQ

  hüzur

  Tam oxu »
 • QULLUQ

  köləlik

  Tam oxu »
 • QULP

  dəstə — sap

  Tam oxu »
 • QULPLAMA

  saplama — dəstələmə

  Tam oxu »
 • QULPLAMAQ

  saplamaq — dəstələmək

  Tam oxu »
 • QULPLU

  saplı — dəstəli

  Tam oxu »