Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • VIYILDAMA

  küyüldəmə

  Tam oxu »
 • VIYILDAMAQ

  küyüldəmək

  Tam oxu »
 • VIYILTI

  küyültü

  Tam oxu »
 • VİCDAN

  insaf

  Tam oxu »
 • VİCDANLI

  insaflı

  Tam oxu »
 • VİCDANLILIQ

  insaflılıq

  Tam oxu »
 • VİCDANSIZ

  insafsız

  Tam oxu »
 • VİCDANSIZLIQ

  insafsızlıq

  Tam oxu »
 • VİDA

  ayrılma — xudahafizləşmə — sağollaşma — əlvida

  Tam oxu »
 • VİDALAŞMA

  ayrılma — xudahafizləşmə — sağollaşma

  Tam oxu »
 • VİDALAŞMAQ

  ayrılmaq — xudahafizləşmək — sağollaşmaq

  Tam oxu »
 • VİLAYƏT

  ölkə — məmləkət — mahal — əyalət

  Tam oxu »
 • VİRAN

  uçuq — yıxıq — dağınıq — bərbad

  Tam oxu »
 • VİRANƏ

  xaraba — bərbad

  Tam oxu »
 • VİRANƏLİK

  xarabalıq

  Tam oxu »
 • VULQAR

  bayağı — qaba

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞMA

  bayağılaşma — qabalaşma

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞMAQ

  bayağılaşmaq — qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • VUR-TUT

  cəmi — hamısı — var-yox

  Tam oxu »
 • VURAĞAN

  sancan

  Tam oxu »
 • VURĞU

  vuruş — zərbə

  Tam oxu »
 • VURĞU

  afət — bəla

  Tam oxu »
 • VURĞUN

  məftun

  Tam oxu »
 • VURHAVUR

  dava — səs-küy — qalmaqal

  Tam oxu »
 • VURMA

  yapışdırma — asma

  Tam oxu »
 • VURMA

  çalma — çaxma — qaxma — soxma

  Tam oxu »
 • VURMA

  oğurlama — çalma — çırpışdırma

  Tam oxu »
 • VURMA

  zədələmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  dayama — dirəmə — söykəmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  taxma — keçirmə — bağlama

  Tam oxu »
 • VURMA

  toxunma — dəymə

  Tam oxu »
 • VURMA

  yükləmə — yığma — çatma — doldurma

  Tam oxu »
 • VURMA

  cırma — döymə — kötəkləmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  kəsmə — gödəltmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  yıxma — çırpma

  Tam oxu »
 • VURMA

  çalma — aşılama

  Tam oxu »
 • VURMA

  sancma — çalma — dişləmə — zəhərləmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  döyünmə — atma — işləmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  içmə — gillətmə

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  döyünmək — atmaq — işləmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  kəsmək — gödəltmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  calamaq — aşılamaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  toxunmaq — dəymək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  çalmaq — çaxmaq — qaxmaq — soxmaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  sancmaq — çalmaq — dişləmək — zəhərləmək — dolamaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  yapışdırmaq — asmaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  dayamaq — dirəmək — söykəmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  yükləmək — yığmaq — çatmaq — doldurmaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  zədələmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  içmək — gillətmək

  Tam oxu »