Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ZÜHUR

  görünmə — çıxma

  Tam oxu »
 • ZÜLM

  haqsızlıq — insafsızlıq — ədalətsizlik — cəfa

  Tam oxu »
 • ZÜLM

  əziyyət — əzab — işgəncə

  Tam oxu »
 • ZÜLM

  istibdad — tiranlıq

  Tam oxu »
 • ZÜLMƏT

  qaranlıq — nadanlıq — cəhalət

  Tam oxu »
 • ZÜLMƏTLİ

  qaranlıq

  Tam oxu »
 • ZÜLMKAR

  zalım — müstəbid — tiran

  Tam oxu »
 • ZÜLMKARLIQ

  zalımlıq — müstəbidlik — qəddarlıq — tiranlıq

  Tam oxu »
 • ZÜMRƏ

  silk — təbəqə — sinif

  Tam oxu »
 • ZÜMZÜMƏ

  nəğmə — təranə — tərənnüm

  Tam oxu »
 • ZÜMZÜMƏLƏMƏ

  oxuma

  Tam oxu »
 • ZÜMZÜMƏLƏMƏK

  oxumaq

  Tam oxu »
 • ZÜMZÜMƏLİ

  silk — təbəqə — ahəngli — melodik

  Tam oxu »