Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ZOĞ

  pöhrə

  Tam oxu »
 • ZOĞLU

  pöhrəli

  Tam oxu »
 • ZOQQULDAMA

  ağrıma — sancma — göynəmə — inləmə

  Tam oxu »
 • ZOQQULDAMAQ

  ağrımaq — sancmaq — göynəmək — inləmək

  Tam oxu »
 • ZOQQULTU

  ağrı — sancı — sızıltı

  Tam oxu »
 • ZOLAQ

  iz — xətt — zol

  Tam oxu »
 • ZOLAQ

  qurşaq — zona — sahə

  Tam oxu »
 • ZOLAQ

  şırım

  Tam oxu »
 • ZOLLAMA

  vurma — ilişdirmə — çəkmə

  Tam oxu »
 • ZOLLAMAQ

  vurmaq — ilişdirmək — çəkmək

  Tam oxu »
 • ZONA

  qurşaq — rayon

  Tam oxu »
 • ZONTİK

  çətir — günlük — yağmurluq

  Tam oxu »
 • ZONTİKLİ

  çətirli — günlüklü

  Tam oxu »
 • ZOPA

  dəyənək — kötək

  Tam oxu »
 • ZOPALAMA

  döymə — kötəkləmə

  Tam oxu »
 • ZOPALAMAQ

  döymək — kötəkləmək

  Tam oxu »
 • ZOR

  güc — taqət — qüvvət

  Tam oxu »
 • ZOR

  güclü — qüvvətli

  Tam oxu »
 • ZOR

  çətin — mürəkkəb — ağır

  Tam oxu »
 • ZOR

  məcburiyyət

  Tam oxu »
 • ZORAKI

  məcburi

  Tam oxu »
 • ZORAKI

  güclü

  Tam oxu »
 • ZORAKILIQ

  məcburiyyət

  Tam oxu »
 • ZORAKILIQ

  zülm — qanunsuzluq — özbaşınalıq — haqsızlıq

  Tam oxu »
 • ZORBA

  iri — yekə — böyük

  Tam oxu »
 • ZORBA

  güclü — qüvvətli

  Tam oxu »
 • ZORBA

  nüfuzlu — görkəmli

  Tam oxu »
 • ZORBALAŞMA

  yekəlmə — şişmə

  Tam oxu »
 • ZORBALAŞMAQ

  yekəlmək — şişmək

  Tam oxu »
 • ZORBALIQ

  yekəlik — irilik — böyüklük

  Tam oxu »
 • ZORBALIQ

  haqsızlıq — qanunsuzluq

  Tam oxu »
 • ZORLA

  güclə

  Tam oxu »
 • ZORLAMA

  üstələmə

  Tam oxu »
 • ZORLAMAQ

  üstələmək

  Tam oxu »
 • ZORLU

  güclü — qüvvətli

  Tam oxu »
 • ZORLU

  nüfuzlu — hökmlü

  Tam oxu »
 • ZORLUQ

  çətinlik — ağırlıq

  Tam oxu »
 • ZORLULUQ

  qüvvətlilik — güclülük

  Tam oxu »
 • ZORSUZ

  gücsüz — qüvvətsiz

  Tam oxu »
 • ZÖVC

  ər — kişi

  Tam oxu »
 • ZÖVCƏ

  arvad — qadın

  Tam oxu »
 • ZÖVQ

  duyma

  Tam oxu »
 • ZÖVQ

  gözəllik — hüsn

  Tam oxu »
 • ZÖVQ

  meyl — həvəs — istək

  Tam oxu »
 • ZÖVQ

  ləzzət — həzz — nəşə

  Tam oxu »
 • ZÖVQ

  əyləncə — şadlıq — kef — səfa

  Tam oxu »
 • ZÖVQLƏNMƏ

  nəşələnmə — şadlanma — əylənmə

  Tam oxu »
 • ZÖVQLƏNMƏK

  nəşələnmək — şadlanmaq — əylənmək

  Tam oxu »
 • ZÖVQLÜ

  meylli — həvəsli

  Tam oxu »
 • ZÖVQLÜ

  hüsnlü

  Tam oxu »