Barel

əksər dünya ölkələrində işlədilən tutum və həcm vahidi, 1b. 158, 99 litrə bərabərdir.
Balast sisternası
Barja

Digər lüğətlərdə