Barja

özühərəkət etməyən gəmi. Qazma avadanlığı üçün baza rolunu oynayır. Neft və neft məhsularının kiçik məsafələrə ötürülməsi üçün istifadə olunur.
Barel
Bentonit