COŞUB-DAŞMAQ

f. 1. to overflow* (the banks); 2. məc. to fly* into a rage; acıqdan / nifrətdən ~ to boil with anger / with hatred; İş coşub-daşır Work is in full swing

COŞMAQ
CÖVHƏR

Digər lüğətlərdə