CORAB

i. (qısaboğaz) socks pl., amer. sox; (uzunboğaz) stockings; elastik ~ tib. elastic stocking; yun ~ woollen stockings; ipək ~ silk stockings

COMƏRDLİKLƏ
CORABTOXUYAN

Digər lüğətlərdə