DÖLSÜZ

s. sterile; ~ heyvan sterile animal

DÖLLÜK
DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə