Distilə qurğusu

neft emalı üçün qurğu. Burada xam neftin birinci emalı baş verir.
Dinamik səviyə
Distiləetmə