DOĞRU-DÜZGÜN

I. s. bax doğru I

II. z. bax doğru II

DOĞRU
DOĞRUCA

Digər lüğətlərdə