DUBLİKAT

i. duplicate

DUALİZM
DUBLYAJ

Digər lüğətlərdə