DUMAN

tutqun, sis hava; gələcək bolluq və xoşbəxtlikdən xəbər verən; kədər, qəmginlik.
DÖZƏN
DUMANXAN

Digər lüğətlərdə