DUMAN

1. DUMAN, ÇƏN, SİS Yenəmi arxalıq istəyirsən? Versənə çən, duman, sis deyəcəksən (M.Rahim).

2. duman bax tüstü

DUXİ
DUMBUL

Digər lüğətlərdə