Estakada

yer və ya su səthindən müəyən hündürlükdə nəqliyat vasitələrinin, adamların, müxtəlif komunikasiya xətlərinin (su, qaz, boru kəmərlərinin və s.) keçməsi üçün tikilən körpü tipli qurğu dayaqlardan və aşırım konstruksiyasından ibarətdir. Mədən E.-larının tikilməsi dəniz-neft mədənlərinin inkişafında mühüm mərhələdir.
Energetika
Etilənmiş benzin

Digər lüğətlərdə