Energetika

enerji ehtiyatları, müxtəlif enerji növlərinin alınması, bir şəkildən başqa şəklə çevrilməsi, ötürülməsi və istifadə olunması məsələlərini əhatə edən təsərüfat sahəsi. Əsas enerji ehtiyatları kömür, yanar şist, neft, təbi qaz, torf, odun, su enerjisi, külək və günəş enerjisi, Yerin daxili istiliyi və nüvə enerjisi.
Elevator
Estakada

Digər lüğətlərdə