Exolot

səs dalğasının maneyəyə çatıb, müəyən olunmuş vaxt intervalında geri qayıtmasına əsasən hər hansı bir məsafəni hesablamaq üçün qurğu.
Ehtiyatlar
Ekstraksiya
OBASTAN VİKİ
Exolot
Exolot — ultrasəs səs dalğalarının köməyi ilə dəniz dibinin dərinliyini ölçən və şaquli dəniz mühitində olan obyektlərin səthə olan məsafəsini təyin edən naviqasiya vasitəsi.

Digər lüğətlərdə

вду́мчиво вы́колупаться ненадёжно проговори́ть тычи́ночка успе́ньев эскапи́с бутафо́р вы́ложиться зама́зка зашлифо́вывать медиа́на наготовить, наварить как на мала́ньину свадьбу незако́нченность проже́чься удивле́ние формали́стка чести́ть э́кстренный bed jacket bellied non-inflammable nuciform обслюнить эпиграмматический