Exolot

səs dalğasının maneyəyə çatıb, müəyən olunmuş vaxt intervalında geri qayıtmasına əsasən hər hansı bir məsafəni hesablamaq üçün qurğu.
Ehtiyatlar
Ekstraksiya

Digər lüğətlərdə