FƏTİ

Fars dilində “gənc”, “ağıllı” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏTƏLİ
FƏTİR

Значение слова в других словарях