GÖZÜ DÜŞMƏK

Buradakı düşmək sözü, əslində, tuş (olmaq) sözü ilə bağlıdır, “rastlaşmaq” mənasını əks etdirir. Yola düşmək də “yola tuş olmaq” deməkdir. Gözdən düşmək ifadəsindəki düş sözü ilə dış (kənar, uzaq) kəlməsi ilə əla­qə­dar­dır. Deməli, tuş, dış sözləri həm də feil kimi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÖZƏL
GRP

Значение слова в других словарях