GÜLƏBƏTİN

GÜLƏBƏTİN I is. bot. Çöl bitkisi. Bu yerlərin istiliyinə baxma, güləbətin az bitir buralarda.

GÜLƏBƏTİN II is. Tikmənin bir növü. Ağızları yaşmaqlı; Güləbətin başmaqlı (M.Rahim).

GÜL
GÜLƏŞ

Digər lüğətlərdə