GÜLXAR

Bir neçə yozumu var:

1. Gül ol, amma tikansız olma (tikanlı gül), xar farsca “tikan” deməkdir. 

2. İpək parçanın növlərindən biri gülxara adlanır. Söz onun dəyişmiş forması da ola bilər. 

3. “Xar”ın “yemək” mənası da var, “gül yeyən”. İkin­ci daha inandırıcıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLGÜN
GÜLXƏNDA

Значение слова в других словарях