GECƏ-GÜNDÜZ

1. йиф-югъ, йифни-югъ (са йифни са йикъакай ибарат тир 24 сятдин вахт); 2. нареч. йифди-югъди, даим, гьамиша; йиф-югъ талгьана (мес. кӀвалахун); 3. сущ. рах. куьгьн. пекдин парчадин са тӀвар (виликра дишегьлийрин ппекер цвадай); ** gecəsi-gündüzü olmamaq йиф-югъ талгьана кӀвалахун, регьятвал чир тахьун.
GECƏ
GECƏ-GÜNDÜZLÜ

Digər lüğətlərdə