GE:Rİ

(Şəki)
başqa, qeyri. – Sənnən ge:ri bizim kimimiz var
GEREKÇAĞLU
GERMİC

Digər lüğətlərdə