GİCBƏSƏR

Gic (fırlanma) və bisər (farsca: başsız) kəlmələrindən əmələ gəlib, “sarsaq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏZƏL
GİCƏLLƏNMƏK

Значение слова в других словарях