HAL

“Filankəsi hal aparıb” deyirlər. Bu söz, əslində,hal deyil, “al”dır (hiylədir), mə­na­sı da “demon” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAFİZ
HAL-HAZIR

Digər lüğətlərdə