HAQQINDA

qoş. about, of, on, for; kiməsə nəyinsə ~ xatırlatmaq to remind smb. of smth.; onlar ~ bizim fikrimiz our opinion of them; rəssamlıq ~ kitab a book about / on painting; dialektik materializm ~ leksiya a lecture about / on dialectical materialism

HAQQ-NAHAQ
HAQLAMAQ

Digər lüğətlərdə