Hava qazı

yanacağın qazlaşdırılmasından alınan məhsul. Qaz generatorlarında bərk qızdırılmış yanacağın hava ilə qarşılıqlı təsirindən yaranır.
Hasilat sənayesi
Hidrafon, seysmik qəbuledici