HİDAYƏT

doğru yolda olma, Allah-təalaya aparan doğru yol, yaxud Allahın əmr və qadağalarına tabe olmaq.
HİCAB
HİKMƏT

Значение слова в других словарях