İDEYASIZ

s. devoid of principles and ideals, (i.s.) having no principles or ideas, unprincipled; (i.s.) lacking in progressive ideas; ~ əsər work lacking in progressive ideas

İDEYALILIQ
İDEYASIZLIQ

Digər lüğətlərdə