İFADƏLİLİK

i. expressiveness; nitqin ifadəliliyi expressiveness of speech

İFADƏLİ
İFADƏSİZ

Digər lüğətlərdə