İNAYƏT

Ərəbcə “xeyirxah” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İNADKAR
İNCİ

Digər lüğətlərdə