İRƏLİ

I. s. forward, onward, advancing; ~ hərəkət forward motion, onward movement

II. z. forward, ahead; ~ getmək to come* forward; İrəli! Forward; Qələbəyə doğru irəli! Onward to victory!

III. qoş. before; hamıdan ~ before all

İRANLI
İRƏLİ-GERİ

Digər lüğətlərdə