İSLAHATÇILIQ

I. i. reformism

II. s. reformative, reformatory; ~ siyasəti reformative policy

İSLAHATÇI
İSLAHEDİCİ

Digər lüğətlərdə