İZİNSİZ

s. bax icazəsiz

İZİNLİ
İZLƏMƏK

Digər lüğətlərdə