KÜP

KÜP I is. Gildən hazırlanmış böyük su qabı. Küpə girməyən üzüm sirkə olmaz (Ata. sözü).

KÜP II is. Balta, bel və s.-nin sap keçirilən yeri. Qapı yəqin ki, balta küpü ilə döyülməkdən əzilib çatlamışdı (İ.Hüseynov).

KÜNDƏ
KÜRƏ

Digər lüğətlərdə