Koks

neftayırma zamanı əmələ gələn kömürə bənzər bərk (sərt) madə. Kokslama –kokslama aparatında karbohidratlar 8000C-yə qədər qızdırılır, bu vaxt bütün yüngül məhsular buxarlanır və koks barabanı adlanan yerdə bərk koks əmələ gəlir, alınan məhsul oradan yüksək təzyiqli su ilə çıxarılır.
Klapan
Koks qazı

Digər lüğətlərdə